Εγκαταστάσεις

Η παραγωγική μονάδα του Αγίου Δημητρίου αποτελείται από δύο διαφορετικά κτίρια που συνολικά καλύπτουν 9.000 τ.μ. Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής πραγματοποιείται εδώ στα διάφορα τμήματα του εργοστασίου, τα οποία είναι οργανωμένα με βάση το προϊόν που παράγουν, όπως είναι το τμήμα των ακροδεκτών καλωδίων, των πλαστικών μηχανών injection, των αυτόματων καρφωτικών μηχανών για τα στηρίγματα καλωδίων, το τμήμα μοντάζ, το μηχανουργείο κ.ά.

Είναι προφανής η πολιτισμική ποικιλότητα του ανθρώπινου δυναμικού της VIOKAR, ενώ παράλληλα η εταιρία δίνει ίσες δυνατότητες εξέλιξης σε άτομα με αναπηρία.

Η νέα μονάδα του Κορωπίου αποτελείται από κτηριακές εγκαταστάσεις  συνολικού εμβαδού 2.500 τ.μ. σχεδιασμένες με σεβασμό στο περιβάλλον και με έμφαση στη δημιουργία ενός σύγχρονου και άνετου εργασιακού χώρου.

Οι εγκαταστάσεις αυτές δημιουργήθηκαν για να ικανοποιήσουν συγκεκριμένες ανάγκες, κάτι που οδήγησε στην εφαρμογή πρωτοπόρων λύσεων. Παραδείγματος χάρη, υλοποιήθηκε ένα σύστημα αποθήκευσης με εκμετάλλευση καθ' ύψος των αποθηκευτικών χώρων, ενώ υιοθετήθηκε ένα μοντέλο οριζόντιας διοίκησης για την καλύτερη αξιοποίηση του εξειδικευμένου προσωπικού με το οποίο επανδρώθηκε η μονάδα.