Συσκευασίες προϊόντων VIOKAR

Οι συσκευασίες του ηλεκτρολογικού υλικού και των φωτιστικών της VIOKAR διαδραματίζουν σημαντικό και πολυδιάστατο ρόλο, καθώς πέρα από τον πρωταρχικό τους στόχο, που είναι η προστασία του περιεχομένου τους, αποτελούν τον καθρέφτη των προϊόντων μας.

Έχουν σύγχρονο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής, που είναι ενιαίος για όλους τους τύπους των προϊόντων, συμβάλλοντας στην επικοινωνία της εταιρικής μας ταυτότητας και εξασφαλίζοντας την αναγνωρισιμότητά τους. Σημαντικό μέρος της σχεδίασης αποτελεί η συμβολική απεικόνιση, που αναδεικνύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος και παρουσιάζεται είτε απ' ευθείας πάνω στη συσκευασία είτε με τη χρήση ετικετών, παρέχοντας “με μια ματιά” την απαραίτητη πληροφόρηση για τις ιδιότητες και τις εφαρμογές του. Οι οδηγίες προφύλαξης και χρήσης που περιέχονται στη συσκευασία ολοκληρώνουν την ενημέρωση του καταναλωτή, προάγοντας παράλληλα την ασφάλειά του.

Διασφαλίζουν τα προϊόντα, επιτρέποντας τους να φτάσουν ακέραια στον τελικό χρήστη, διευκολύνοντας παράλληλα την ασφαλή μεταφορά και αποθήκευσή τους καθ' όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Όλες οι συσκευασίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον, καθώς παράγονται από πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ οι χάρτινες συσκευασίες παράγονται από ανακυκλωμένο χαρτί, με περιορισμένη χρήση υδατοδιαλυτής μελάνης. Παράλληλα, η VIOKAR συμμετέχει στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών (Ε.Ε.Α.Α) και στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης απόβλητων φωτιστικών και λαμπτήρων υλοποιώντας στην καθημερινότητά της, τη “think green” στάση και λειτουργία της.