Επαναπιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008

Η VIOKAR επαναπιστοποιήθηκε επιτυχώς από τον διαπιστευμένο φορέα TÜV HELLAS (μέλος του TÜV NORD) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2008 για τις δραστηριότητες του σχεδιασμού και της παραγωγής πλαστικών και μεταλλικών εξαρτημάτων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και φωτιστικών σωμάτων.

Η έννοια της ποιότητας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας της εταιρίας, γεγονός που αποδεικνύεται από το ότι συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων ελληνικών εταιριών του κλάδου που εφάρμοσαν το πρότυπο EN ISO 9001 (από το 2001) και πιστοποιήθηκαν για την εφαρμογή του.

Βασική αρχή της πολιτικής ποιότητας της VIOKAR αποτελεί η δέσμευσή της για συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη των προϊόντων και των υπηρεσιών της, έχοντας ως απώτερο στόχο την πλήρη ικανοποίηση των πελατών της.

Μπορείτε να κατεβάσετε το πιστοποιητικό του Συστήματος Ποιότητας ISO 9001 πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο: ISO 9001:2008