Εύκαμπτοι πλαστικοί σωλήνες προστασίας καλωδίων

Ο σύγχρονος κόσμος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Κατά τον σχεδιασμό κάθε κτιρίου, είτε πρόκειται για καταστήμα, εργοστάσιο, σπίτι, γραφείο ή οποιοδήποτε άλλο εμπορικό κτίριο, πρέπει να διασφαλιστεί ότι η ηλεκτρική ενέργεια θα φτάσει σε κάθε πιθανό σημείο. Τα ηλεκτρικά καλώδια αποτελούν τους φορείς αυτής της ενέργειας και η μελέτη της κτιριακής υποδομής για την εγκατάσταση των καλωδίων παίζει πρωτεύοντα ρόλο κατά την κατασκευή του. Η σωστή καλωδίωση ενός κτιρίου λαμβάνει υπόψη την υποδομή του και τις μελέτες για τις ηλεκτρομηχανικές του ανάγκες, ενώ πρέπει να υπάρχει και μια πρόβλεψη ώστε να μπορεί να ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό και τις μελλοντικές ανάγκες του κτιρίου.

Οι σωλήνες αποτελούν τον πιο διαδεδομένο τρόπο δρομολόγησης των καλωδίων σε μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Προστατεύουν τα καλώδια από κάθε εξωτερικό κίνδυνο, μηχανικές ή θερμικές καταπονήσεις, ενώ παράλληλα βοηθούν στην διατήρηση της αισθητικής του κτιρίου. Η επιλογή του κατάλληλου ηλεκτρολογικού σωλήνα για τη δρομολόγηση ενός καλωδίου, εκτός από το μέγεθος του καλωδίου, εξαρτάται από τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει και τον περιβάλλοντα χώρο καθ' όλο το μήκος της. Υπάρχουν διάφοροι τύποι ηλεκτρολογικών σωλήνων και ο κύριος τρόπος κατηγοριοποίησής τους στηρίζεται στο διεθνές πρότυπο ΕΝ 61386, το οποίο προσδιορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι σωλήνες και αποτελεί ένα υπόδειγμα προδιαγραφής των σωλήνων, που διευκολύνει την υιοθέτηση ενός κοινού τρόπου αναφοράς και κατηγοριοποίησης τους σε σχέση με τις μηχανικές, ηλεκτρικές και θερμικές τους ιδιότητες.

Προκύπτουν έτσι δύο βασικές κατηγοριοποιήσεις:

  1. ανάλογα με την ευκαμψία τους, όπου χωρίζονται σε άκαμπτους (ευθύγραμμους), διαμορφώσιμους (σπιράλ) και εύκαμπτους (φλεξίμ) και
  2. ανάλογα με τη μηχανική τους αντοχή (έναντι της συμπίεσης κατά κύριο λόγο), όπου χωρίζονται σε ελαφριού τύπου με αντοχή στη συμπίεση >320 Ν, μεσαίου τύπου με αντοχή στη συμπίεση >750 Ν και βαρέως τύπου με αντοχή στη συμπίεση >1250 Ν.

 

Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε στον εύκαμπτο πλαστικό σωλήνα προστασίας καλωδίων, στις χρήσεις του και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ανάλογα με την εφαρμογή.

Οι εύκαμπτοι πλαστικοί σωλήνες κατασκευάζονται από τον συνδυασμό μαλακού και σκληρού PVC και το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι διαθέτουν μεγάλη ευκαμψία και ακτίνα κάμψης, λόγω της ελικοειδούς τους υποστήριξης. Το γεγονός αυτό τους καθιστά ιδανικούς για χρήση σε μηχανολογικές και βιομηχανικές εφαρμογές, όπου η ευελιξία και η απορρόφηση δονήσεων και κραδασμών είναι αναγκαία για την λειτουργία και τη συντήρηση της εγκατάστασης, όπως κινούμενα μέρη μηχανών, ηλεκτρονικές μπάρες, κάμερες ασφαλείας κ.τ.λ..

Όσον αφορά τα μηχανικά και θερμικά χαρακτηριστικά των εύκαμπτων πλαστικών σωλήνων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, αυτά ποικίλλουν, με συνέπεια να πρέπει να γνωρίζουμε το εύρος των προσφερόμενων προτάσεων για να επιλέξουμε τον κατάλληλο σωλήνα για την εφαρμογή μας. Η πλειονότητα των εύκαμπτων σωλήνων κατατάσσεται ως προς την μηχανική τους αντοχή έναντι της συμπίεσης στην κατηγορία ελαφρού τύπου, ενώ κάποιοι κατασκευαστές με τη χρήση υψηλών προδιαγραφών πρωτογενών πρώτων υλών επιτυγχάνουν την κατάταξη τους ως μεσαίου τύπου στην αντοχής τους έναντι της κρούσης, ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες που στη χώρα μας δεν εμφανίζονται συχνά (-15 °C, -25 °C), καθιστώντας τους μια επιπλέον επιλογή για εξωτερικές εγκαταστάσεις.

Η κύρια παράμετρος των θερμικών χαρακτηριστικών ενός εύκαμπτου σωλήνα είναι το θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας, που δηλώνει την ελάχιστη και τη μέγιστη θερμοκρασία μεταξύ των οποίων ο σωλήνας διατηρεί την ευκαμψία του, με τυπικό εύρος να αποτελεί το -5 °C έως +60 °C, ενώ κάποιοι κατασκευαστές προτείνουν λύσεις με ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας τους -15 °C.

Σημαντική παράμετρος είναι ακόμα η χρήση πρόσθετων στην πρώτη ύλη, όπως ο πρόσθετος σταθεροποιητής έναντι της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας UV που επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του σωλήνα κατά την έκθεσή του στον ήλιο.

Ένα παράδειγμα εφαρμογής όλων των παραπάνω στον ελλαδικό χώρο είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα και οι ανεμογεννήτριες που αποτελούν τις πιο διαδεδομένες διατάξεις ΑΠΕ, κυρίως λόγω του κλίματος μας. Λόγω του χώρου εγκατάστασής τους εκτίθενται σε αρκετά ευμετάβλητες κλιματολογικές συνθήκες. Επομένως τα προϊόντα, μέσω των οποίων, θα διασυνδεθούν με τον υπόλοιπο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό θα πρέπει να τηρούν κάποιες προδιαγραφές: να αντέχουν σ’ ένα εύρος θερμοκρασιών που μπορεί να φτάσει και σε χαμηλές θερμοκρασίες της τάξης των -15 °C, καθώς και στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία UV, να έχουν αντίστοιχη διάρκεια ζωής με τον υπόλοιπο εξοπλισμό και τις κατάλληλες μηχανικές ιδιότητες ανάλογα με τη χρήση τους στην εγκατάσταση.

Τέλος, ένας παράγοντας που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της επιλογής σας είναι η ύπαρξη εξαρτημάτων για το σωλήνα και οι δυνατότητες που αυτά προσφέρουν στην υλοποίηση ενός ηλεκτρομηχανικού έργου. Τα χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων που πρέπει να αξιολογηθούν είναι η στεγανότητα και η ασφάλεια που προσφέρουν στην εγκατάσταση, καθώς και οι δυνατότητες διασύνδεσης που δίνουν στο σωλήνα. Η στεγανότητα που αυτά προσφέρουν κυμαίνεται συνήθως από IP40 έως IP67, με τη στεγανότητα IP65 να αποτελεί ιδανική επιλογή για την πλειονότητα των εγκαταστάσεων.

Η ασφάλεια της εγκατάστασης μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο, ιδιαίτερα σε μηχανολογικές εφαρμογές, έτσι η δυνατότητα ενός ρακόρ να προσφέρει σταθερή αγκύρωση (security lock) του σωλήνα σε ένα κουτί, ένα πίνακα, μια σχάρα καλωδίων ή κάποιο μηχάνημα είναι επιθυμητή.

Επιπρόσθετα, η δυνατότητα συνεργασίας του εύκαμπτου σωλήνα με τους ευθύγραμμους σωλήνες IEC διαστάσεων μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική πρόταση για την προστασία των καλωδίων, καθώς προσφέρει ταχύτητα και ευελιξία στην εγκατάσταση, ιδιαίτερα όταν κατά την διαδρομή των αγωγών υπάρχουν δύσκολα περάσματα ή εμπόδια, όπως η ανάγκη υπερπήδησης ενός δοκαριού.

Συνοψίζοντας, οι εύκαμπτοι πλαστικοί σωλήνες προστασίας καλωδίων αποτελούν ασφαλή επιλογή για μηχανολογικές εφαρμογές και βιομηχανικά περιβάλλοντα εν γένει, αλλά μπορούν επίσης να αποτελέσουν ιδανική λύση για απαιτητικές εξωτερικές εγκαταστάσεις όταν επιλεχθούν βάσει των τεχνικών τους χαρακτηριστικών και συνδυαζόμενοι με τα κατάλληλα εξαρτήματα.