VIOKANALI 100x40: Σύστημα καναλιών εγκατάστασης

Η μέθοδος προστασίας και διανομής των καλωδίων έχει αλλάξει δραστικά με το πέρασμα των χρόνων. Τη δεκαετία του '50 η πλειονότητα των καλωδίων περνούσαν και ασφαλίζοταν σε όποιο σημείο ήταν πιο βολικό. Τη δεκαετία του '60, προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια του κοινού, αλλά και να αποτραπούν πιθανές ζημιές στα καλώδια, προτάθηκαν κανονισμοί για την εγκιβώτιση των καλωδίων σε μεταλλικά κανάλια.

Πλέον υπάρχουν στην αγορά περισσότερες λύσεις από ποτέ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αποτελεσματικής διαχείρισης και προστασίας των καλωδίων. Όλα παρουσιάζουν πλεονεκτήματα ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε συγκεκριμένης εφαρμογής. Θέματα όπως η αντοχή, το βάρος, ο χρόνος εγκατάστασης, η αισθητική, το κόστος, η διαθεσιμότητα, η πυρασφάλεια είναι μεταξύ των παραγόντων που θα επηρεάσουν τον τύπο του προϊόντος που θα χρησιμοποιηθεί.

Τα μεταλλικά συστήματα διαχείρισης καλωδίων εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μεγάλο μέρος της αγοράς διαχείρισης καλωδίων σήμερα. Η έλευση των συστημάτων από PVC συνέβη στα τέλη του 1960, αλλά πρακτικά στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Τα ελαφριά και ανθεκτικά συστήματα σωλήνων γρήγορα κέρδισαν την εύνοια των ελαφρών επαγγελματικών εφαρμογών. Τα συστήματα σωλήνων ακολούθησαν αρχικά τα μίνι κανάλια και ακολούθως τα μεγαλύτερου μεγέθους συστήματα.

Η ιδέα της χρήσης των καναλιών περιμετρικά πραγματικά άρχισε στη δεκαετία του 1980. Τα πρώτα συστημάτα από PVC της αγοράς προσέφεραν σχεδιαστική άποψη και αισθητική αξία στα συστήματα διαχείρισης καλωδίων, γεγονός που συντέλεσε σε μεγάλο βαθμό στη καθιέρωσή τους. Ο κύριος ρόλος τους είναι η στέγαση των καλωδίων, παρέχοντας τους παράλληλα την απαραίτητη μηχανική προστασία και όπου είναι απαραίτητο τον ηλεκτρικό τους διαχωρισμό. Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος καναλιών εξαρτάται από τον όγκο των καλωδίων που θα στεγαστούν, την επιφάνεια τοποθέτησης (τοίχος, δάπεδο, οροφή) και το αν το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα στήριξης μηχανισμών. Ο τρόπος κατηγοριοποίησης των συστημάτων καναλιών στηρίζεται στο διεθνές πρότυπο ΕΝ 50085-1 το οποίο προσδιορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα συστήματα καναλιών και αποτελεί ένα υπόδειγμα προδιαγραφής τους, που διευκολύνει την υιοθέτηση ενός κοινού τρόπου αναφοράς και κατηγοριοποίησής τους σε σχέση με την επιφάνεια τοποθέτησής τους, καθώς και τις μηχανικές και ηλεκτρικές τους ιδιότητες.

Στα συστήματα που προορίζονται για τοποθέτηση στον τοίχο ή την οροφή το πρότυπο ΕΝ 50085-21 εξετάζει ως κρίσιμες μηχανικές ιδιότητες την αντοχή του συστήματος στην κρούση και τη δυνατότητα συγκράτησης των κωλωδίων, ενώ όσον αφορά τις ηλεκτρικές και θερμικές τους ιδιότητες σημαντικό κριτήριο είναι η μόνωση που προσφέρουν και η αντοχή τους στη θερμότητα. Ως εξαιρετικά κρίσιμη εξετάζεται επίσης η συμβολή τους στην περίπτωση εξάπλωσης φωτιάς.

Υλικό κατασκευής

Το υλικό κατασκευής των συστημάτων καναλιών έχει πολύ κρίσιμο ρόλο όσον αφορά τις ηλεκτρικές και θερμικές ιδιότητες τους. Το υλικό που χρησιμοποιείται στα πλαστικά κανάλια είναι το PVC U, το οποίο έχει εξαιρετικές χημικές αντοχές, αλλά όπως και με πολλά άλλα θερμοπλαστικά υλικά ουσιαστικό ρόλο παίζει η πρόσμιξή του με τις κατάλληλες πρόσθετες ουσίες, ώστε να προσφέρει τις επιθυμητές ηλεκτρικές και θερμικές ιδιότητες για την κάθε εφαρμογή.

Το σύστημα καναλιών VIOKANALI παράγεται από πρωτογενές PVC U με τις κατάλληλες προσμίξεις, ώστε η θερμοκρασία μετά από την οποία το υλικό αρχίζει να μαλακώνει να είναι υψηλή (83 °C) παρέχοντας εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα που μπορεί να προκληθεί από την υπερθέρμανση των καλωδίων, είτε λόγω υπερφόρτωσης είτε λόγω κάποιου άλλου παράγοντα. Έχει αυτόσβεση κατάταξης V0, σύμφωνα με το πρότυπο UL-94, που σημαίνει ότι σε περίπτωση που προκληθεί φωτιά δεν συμβάλλει στη μετάδοση της φλόγας και σβήνει εντός 10 δευτερολέπτων από την απομάκρυνση της αιτίας ανάφλεξης.

Παράλληλα, είναι ένα φιλικό προς το περιβάλλον υλικό κατασκευής συστημάτων καναλιών καθώς για την παραγωγή του χρησιμοποιείται σαφώς λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τα αντίστοιχα μεταλλικά, ενώ είναι συμμορφούμενο με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες RoHS και REACH, αφού δεν περιέχει βαρέα μέταλλα, τοξικές και βιοσυσσωρεύσιμες ουσίες.

Μέρη Συστήματος

Τα δύο κύρια μέρη από τα οποία αποτελείται ένα σύστημα καναλιών είναι η βάση και το καπάκι. Η βάση στερεώνεται πάντα σταθερά στην επιθυμητή επιφάνεια μέσω των προτρυπημένων οπών κατά μήκος της και στο εσωτερικό της εισάγονται τα καλώδια. Οι προτρυπημένες οπές είναι δύο μεγεθών και ακολουθούν τη διάταξη που προτείνει το πρότυπο ως ιδανική για ασφαλή στερέωση σε τοίχους και οροφές. Αν υπάρχει ταυτόχρονος εγκιβωτισμός αγωγών ασθενών και ισχυρών ρευμάτων , τότε τοποθετείται προστατευτικό χώρισμα στις αντίστοιχες ράχες της βάσης πριν την εισαγωγή τους, για την προστασία των αγωγών ασθενών ρευμάτων από τα μεγαλύτερα μαγνητικά πεδία των ισχυρών. Τέλος, τοποθετείται το καπάκι το οποίο και συγκρατεί τα καλώδια.

Τα δύο αυτά μέρη θεωρούνται κύρια, καθώς είναι τα κυρίως υπεύθυνα για την συγκράτηση των καλωδίων και τις ηλεκτρικές ιδιότητες του καναλιού. Η χρήση πρωτογενούς πρώτης ύλης, ο σχεδιασμός του τρόπου ένωσής τους και η αδιάλειπτα ελεγχόμενη παραγωγική διαδικασία εγγυώνται τη σωστή συγκράτηση και ασφαλή συναρμογή των δύο αυτών μερών, ενώ το πάχος τοιχώματός τους εξασφαλίζει τις άριστες ηλεκτρομονωτικές ιδιότητες του VIOKANALI.

Στο καπάκι τοποθετείται διάφανο νάυλον φίλμ κατά την παραγωγή του, που προσφέρει προστασία κατά την εγκατάσταση και αφαιρείται εύκολα μετά το πέρας των εργασιών, διατηρώντας το VIOKANALI καθαρό.

Τα υπόλοιπα μέρη που ολοκληρώνουν το σύστημα καναλιών είναι τα εξαρτήματα τοποθέτησης και τα πλαίσια στήριξης μηχανισμών. Το VIOKANALI 100x40 διαθέτει πλήρη σειρά εξαρτημάτων επίτοιχης τοποθέτησης για την ένωση, την αλλαγή κατεύθυνσης ή τον τερματισμό των καναλιών που εξασφαλίζουν στο σύστημα στεγανότητα IP 42. Ιδιαίτερο σημείο αναφοράς αποτελούν τα πλαίσια στήριξης μηχανισμών τα οποία προσφέρουν εξαιρετικό συγκρατητικό αποτέλεσμα χάρη στη σχεδίαση των πτερυγίων συγκράτησης και την ασφαλή συναρμογή τους στη βάση του καναλιού. Παράλληλα, δίνουν την ελευθερία επιλογής του μηχανισμού της αρεσκείας σας, καθώς δέχονται τόσο κοινούς όσο και 45 mm μηχανισμούς των περισσότερων κατασκευαστών. Έτσι, προσφέρουν αισθητική εναρμόνιση με τους ήδη τοποθετημένους μηχανισμούς στο χώρο εγκατάστασης, όσο και τη δυνατότητα ελέγχου του κόστους της εγκατάστασης.

Εφαρμογές

Λόγω των αυξημένων αναγκών και των συνεχών τεχνολογικών εξελίξεων, η τάση των τελευταίων χρόνων είναι οι κατοικίες και οι εργασιακοί χώροι να αποκτούν ολοένα και περισσότερα τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Η τάση αυτή έδειξε την ανάγκη να δημιουργηθούν πιο ευέλικτα δίκτυα και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, που να μπορούν να υποστούν εύκολα αλλαγές, ανάλογα με την παραμετροποίηση των αναγκών του κάθε χώρου.

Τα συστήματα καναλιών αποτελούν την ιδανική απάντηση σ' αυτή την τάση, αφού προσφέρουν ευελιξία καθώς είναι ορατές εγκαταστάσεις, προσφέροντας όμως παράλληλα αισθητική εναρμόνιση με το χώρο τοποθέτησης.

Οι θέσεις εργασίας σε χώρους γραφείων, σχολικές αίθουσες, βιβλιοθήκες και μουσεία είναι ένα παράδειγμα εγκαταστάσεων των οποίων οι ανάγκες μπορούν να μεγενθυνθούν στο μέλλον. Το σύστημα καναλιών εγκατάστασης VIOKANALI 100x40 δίνει τη δυνατότητα επέκτασης της εγκατάστασης, χωρίς επιπλέον αλλαγές του υπάρχοντος δικτύου, είτε πρόκειται για παροχή μόνο ρεύματος ή μόνο δεδομένων , είτε πρόκειται για το συνδυασμό τους.

Παράλληλα, αποτελούν ιδανική επιλογή για εγκαταστάσεις συχνά παραμετροποιήσιμες, όπως είναι οι συνεδριακοι και εκθεσιακοί χώροι, που χρειάζονται διαρκώς μεταβαλλόμενα σημεία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και υπηρεσιών δεδομένων.

Στις οικιακές εγκαταστάσεις μπορεί να δώσει λύση σε διάφορους χώρους που παρουσιάζουν τελείως διαφορετικές ανάγκες που προκύπτουν από τη χρήση τους, όπως στο γκαράζ και την αποθήκη που μπορεί να χρειαστεί να τοποθετηθούν αισθητήρες κίνησης ή φώτα ασφαλείας. Αλλά και μέσα στους χώρους του σπιτιού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτόχρονη διανομή και παροχή σημείων σύνδεσης για ρεύμα, εικόνα, ήχο και δεδομένα, όταν δεν έχει προβλεφθεί στον αρχικό σχεδιασμό ή στην περίπτωση που το απαιτήσουν οι συνθήκες.

Συνοψίζοντας, το σύστημα καναλιών εγκατάστασης VIOKANALI αποτελεί την ιδανική επιλογή για ορατές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στον οικιστικό τομέα, καθώς προσφέρει:

  • Ευελιξία: δίνει τη δυνατότητα τροποποίησης και επέκτασης της εγκατάστασης, με την ελάχιστη δυνατή διακοπή της λειτουργίας της.
  • Ασφάλεια: πέρα από την διανομή των καλωδίων, έχει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ώστε να προστατεύει τα εγκιβωτισμένα καλώδια, καθώς και τους ανθρώπους και τις εγκαταστάσεις.
  • Χαμηλό κόστος: έχει μειωμένα έξοδα εγκατάστασης σε σχέση με άλλα συστήματα, καθώς μέσα από ένα μόνο κανάλι μπορούν να διανεμηθούν διάφοροι τύποι καλωδίων και απαιτεί λιγότερα έξοδα συντήρησης.
  • Ελευθερία επιλογής: χάρη στα πλαίσια στήριξης μηχανισμών δέχεται τόσο κοινούς όσο και 45 mm μηχανισμούς των περισσότερων ευρωπαίων κατασκευαστών.

Στο παρακάτω link μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του VIOKANALI 100x40.
el/products/electrical-material/viokanali