Σύστημα καναλιών εγκατάστασης VIOKANALI 100x40

Το επανασχεδιασμένο σύστημα καναλιών εγκατάστασης VIOKANALI 100x40 αποτελεί την ιδανική επιλογή για ορατές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε κτίρια γραφείων, σχολικές αίθουσες, συνεδριακούς και εκθεσιακούς χώρους, χώρους υποδοχής κτιρίων και οικιακές εγκαταστάσεις, καθώς προσφέρει:Ευελιξία & ασφάλεια: δίνει τη δυνατότητα τροποποίησης και επέκτασης της εγκατάστασης, έχοντας παράλληλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ώστε να προστατεύει τα εγκιβωτισμένα καλώδια, καθώς και τους ανθρώπους και τις εγκαταστάσεις.Εύκολη και αποδοτική τοποθέτηση: χάρη στην ένωση που είναι προεγκατεστημένη στα άκρα κάθε καναλιού, το VIOKANALI 100x40 μπορεί να τοποθετηθεί από ένα μόνο άτομο σε λιγότερο χρόνο.Μειωμένο κόστος εγκατάστασης: το νέο ταυ δίνει τη δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας κατά την επιλογή των καναλιών για τη διακλάδωση της εγκατάστασης.Ελευθερία επιλογής: τα πλαίσια στήριξης μηχανισμών δέχονται τόσο κοινούς όσο και 45 mm μηχανισμούς των περισσότερων ευρωπαίων κατασκευαστών επιτρέποντας τη ρύθμιση του τελικού κόστους της εγκατάστασης.

Άψογο αισθητικό αποτέλεσμα: χάρη στην ανανεωμένη σχεδίαση, τη δυνατότητα χρήσης καναλιών μικρότερης διατομής και την πλήρη κάλυψη του σημείου ένωσης των βάσεων των καναλιών.