Πίνακας Εφαρμογών

Στους ακόλουθους πίνακες μπορείτε να βρείτε τον κατάλληλο σωλήνα για κάθε είδους ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Στον πρώτο πίνακα παρουσιάζονται οι εσωτερικές, εξωτερικές και ειδικών απαιτήσεων εγκαταστάσεις, ενώ στο δεύτερο πίνακα γίνεται μια πιο αναλυτική παρουσίαση των εγκαταστάσεων ειδικών απαιτήσεων.

Για να δείτε τον πίνακα εφαρμογών ηλεκτρολογικών σωλήνων πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον συμπληρωματικό πίνακα ειδικών απαιτήσεων πατήστε εδώ.