Επεξήγηση Συμβόλων

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στον ηλεκτρονικό κατάλογο και τις συσκευασίες των προϊόντων, σκοπός των οποίων είναι η εύκολη και γρήγορη αναγνώριση των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε προϊόντος, του βαθμού προστασίας που αυτό προσφέρει και τις ευρωπαϊκές οδηγίες με τις οποίες εναρμονίζεται.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά τα σύμβολα με τις εκάστοτε εξηγήσεις τους.

Για να δείτε το παραπάνω πίνακα επεξήγησης συμβόλων πατήστε εδώ.