Βαθμός Προστασίας

Ο βαθμός στεγανότητας IP καθορίζεται από το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 60529 και ορίζει το επίπεδο προστασίας που προσφέρει το περίβλημα έναντι στην είσοδο ξένων αντικειμένων, όπως η σκόνη και το νερό.

Ο βαθμός προστασίας από εξωτερικά μηχανικά φορτία IK καθορίζεται από το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 62262. Πρόκειται για μια διεθνή αριθμητική κατάταξη για το επίπεδο προστασίας που παρέχουν τα περιβλήματα ηλεκτρικού εξοπλισμού από εξωτερικά μηχανικά φορτία.

Ο βαθμός προστασίας από την ηλεκτροπληξία Class καθορίζεται από το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 61140. Ανάλογα με το επίπεδο προστασίας που προσφέρουν τα ηλεκτρικά περιβλήματα, τόσο κατά την κανονική λειτουργία όσο και κατά τη διάρκεια της συντήρησης, ταξινομούνται ως κλάσης Ι, ΙΙ ή III.