Βαθμός Προστασίας
IP

Ο βαθμός προστασίας IP προσδιορίζει σε ποιο βαθμό το περίβλημα προστατεύει τα ενεργά του μέρη από τα ξένα σώματα, τη σκόνη και την εισροή του νερού.

Για να δείτε το παραπάνω πίνακα βαθμού στεγανότητας IP πατήστε εδώ.


Ο βαθμός στεγανότητας IP ορίζεται από δύο ψηφία:

Το πρώτο ψηφίο παίρνει τιμές από 0 έως 6. Από τη μία πλευρά, ορίζει σε ποιο βαθμό το περίβλημα αποτρέπει την πρόσβαση σε επικίνδυνα μέρη, είτε παρεμποδίζοντας είτε περιορίζοντας την είσοδο μερών του σώματος(π.χ. δάχτυλο) ή αντικειμένων που βρίσκονται στην κατοχή ενός προσώπου( π.χ. κατσαβίδι). Από την άλλη πλευρά, διευκρινίζει σε ποιο βαθμό το περίβλημα προστατεύει τα ενεργά μέρη από τη σκόνη.

Το δεύτερο ψηφίο παίρνει τιμές από 0 έως 8. Προσδιορίζει σε ποιο βαθμό το περίβλημα προστατεύει τα αγώγιμα μέρη από το εισερχόμενο νερό και τις ζημιές που θα μπορούσε επιφέρει.

Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60529 καθορίζει τον τρόπο τοποθέτησης των περιβλημάτων κατά την πραγματοποίηση των δοκιμών, τις ατμοσφαιρικές συνθήκες που θα πρέπει να επικρατούν, το μέγεθος και τις διαστάσεις των διαφόρων αντικειμένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, καθώς και τη σωστή κατανομή του νερού ή της σκόνης ώστε να προσομοιώσουν τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.