Πρώτες Ύλες

Γνωρίστε τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε για την παραγωγή των προϊόντων μας, ενημερωθείτε για τις ιδιότητές τους, καθώς και την αντίστασή τους σε χημικές ενώσεις μέσα από τους αντίστοιχους πίνακες.