Τεχνικά Έγγραφα
Σύστημα Διαχείρησης ISO

Η έννοια της ποιότητας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας της VIOKAR και συνειδητή επιλογή σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, δίνοντας προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Μέσα στο πλαίσιο της Ολικής Ποιότητας, η εταιρία από το 2001 εφαρμόζει το σύστημα ISO 9001:2000, για το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τον οργανισμό πιστοποίησης RINA, μέλος του IQNet, συγκαταλέγοντάς την ανάμεσα στις πρώτες ελληνικές εταιρίες του κλάδου που εφάρμοσαν το πρότυπο αυτό και πιστοποιήθηκαν για την εφαρμογή του. Το 2012 ανανεώθηκε η πιστοποίησή της βάσει του προτύπου ISO 9001:2008 από τον οργανισμό πιστοποίησης TÜV HELLAS, μέλος του TÜV NORD Group.

Το πρότυπο ISO 9001 βασίζεται στη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το οποίο λειτουργεί ένας οργανισμός και ακολουθεί τη μεθοδολογία «Σχεδιάζω – Εκτελώ – Ελέγχω- Βελτιώνω».

 

Πολιτική Ποιότητας

Πολιτική της εταιρείας VIOKAR είναι να διαθέτει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, ανταποκρινόμενη πλήρως στις απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών της και συμμορφούμενη με τις τρέχουσες διεθνείς και εθνικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις του κλάδου της.

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη

- Συνεχής βελτίωση των διεργασιών της εταιρείας.
- Χρήση πρωτογενών πρώτων υλών από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους κατά ISO 9001 ευρωπαϊκούς οίκους.
- Σχεδίαση νέων προϊόντων με βάση τις ανάγκες των πελατών και τη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τους κανονισμους.

Μέτρηση της επίδοσης

- Ελεγχόμενο περιβάλλον εργασίας με σαφείς και συγκεκριμένες οδηγίες για κάθε φάση της παραγωγικής διαδικασίας.
- Συνεχής έλεγχος της παραγωγικής διαδικασίας- Μετρήσεις και ποιοτικοί έλεγχοι σε όλες τις φάσεις της παραγωγής των προϊόντων.
- Καθημερινοί ποιοτικοί έλεγχοι στο εργαστήριο δοκιμών της εταιρείας και τακτικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας.
- Συντήρηση εξοπλισμού και διακρίβωση οργάνων μετρήσεων.
- Κατάλληλη σήμανση για την ιχνηλασιμότητα των προίόντων.
- Οργάνωση και σωστή διαχείριση κατά την αποθήκευση και την παράδοση των προϊόντων.

Ανασκόπηση της επίδοσης

Συλλογή και ανάλυση κατάλληλων στοιχείων ελέγχου της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με σκοπό τη συνεχή βελτίωσή του.


Μπορείτε να κατεβάσετε το πιστοποιητικό του Συστήματος Ποιότητας ISO 9001 πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

ISO 9001:2015