Εθνική Νομοθεσία
ΦΕΚ για την οδηγία 2004/12/EC

Στα παρακάτω ΦΕΚ μπορείτε να δείτε τις υπουργικές αποφάσεις και τα προεδρικά διαταγματα για την υιοθέτηση στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας 2004/12/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αφορά την ανακύκλωση συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών και τροποποιεί την οδηγία 94/62/EC.

ΦΕΚ 905 Β - ΕΛΤΕΠΕ

ΦΕΚ 391 B - ΣΣΕΔ

ΦΕΚ 286 B - 2004-12-EC

ΦΕΚ 179 A - 94-62-EC