Εθνική Νομοθεσία
ΦΕΚ για την οδηγία 2006/1907/EC (REACH)

Στα παρακάτω ΦΕΚ μπορείτε να δείτε τις υπουργικές αποφάσεις και τα προεδρικά διαταγματα για την υιοθέτηση στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας 2006/1907/EC, γνωστή και ως κανονισμός REACH, που έχει ως στόχο να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία των ουσιών, υπό καθαρή μορφή, σε παρασκευάσματα και σε αντικείμενα, ενώ ταυτοχρόνως θα εξασφαλίζονται η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία.

ΦΕΚ 1025 Β - 2006-1907-EC