Εθνική Νομοθεσία
ΦΕΚ για την οδηγία 2006/95/EC (LVD)

Στα παρακάτω ΦΕΚ μπορείτε να δείτε τις υπουργικές αποφάσεις και τα προεδρικά διαταγματα για την υιοθέτηση στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας 2006/95/ΕΚ, γνωστή και ως Οδηγία Χαμηλής Τάσης, που έχει ως σκοπό την ελεύθερη διακίνηση, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ηλεκτρολογικού υλικού που λειτουργεί εντός συγκεκριμένου ορίου τάσης και το οποίο πληροί τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας.

ΦΕΚ 992 Β - 93-68-EC

ΦΕΚ 214 Β - 73-23-EC

ΦΕΚ 183 Β - 73-23-EC