Προσβασιμότητα
Χ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Οθωνος 51,
Αγ. Δημήτριος,
Αττική, 173 43
Τηλ: +30 (210) 9733542
Fax: +30 (210) 9756690
Email: info@viokar.gr
ΒΙΟΚΑΡ Πλαστικά Α.Β.Ε.Ε.
Ήρωνος 10,
Κορωπί,
Αττική, 194 00
Τηλ: +30 (210) 6626269
Fax: +30 (210) 6624914
Email: info_pl@viokar.gr
< Επιστροφή