Ευρωπαϊκές Οδηγίες
2002/95/EC - Οδηγία Περιορισμού Χρήσης Επικίνδυνων Ουσιών (RoHS)

Η οδηγία 2002/95/EC, γνωστή και ως RoHS έχει ως στόχο τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς αυτές δημιουργούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Η οδηγία έχει ενσωματωθεί στις νομοθεσίες των κρατών μελών από την 1η Ιουλίου του 2006 και επιβάλλει την απαγόρευση πώλησης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού εντός της ΕΕ, ο οποίος περιέχει τις παρακάτω ουσίες, γνωστές και ως βαρέα μέταλλα, σε συγκέντρωση πάνω από τα προβλεπόμενα μέγιστα όρια (κατά βάρος) σε ομοιογενή υλικό:

- Μόλυβδος (Pb) (0,1 %)

- Υδράργυρος (Hg) (0,1 %)

- Κάδμιο (Cd) (0,01 %)

- Εξασθενές χρώμιο (Cr(VI))(0,1 %)

- Πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) (0,1 %)

- Πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) (0,1 %)


Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη οδηγία πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:

2002/95/EC (RoHS)
Δήλωση Συμμόρφωσης RoHS