Βαθμός Προστασίας

Class

Τα ηλεκτρικά περιβλήματα θα πρέπει να παρέχουν επαρκή προστασία από την ηλεκτροπληξία τόσο κατά την κανονική λειτουργία όσο και κατά τη διάρκεια της συντήρησης. Η ασφάλεια ενός ηλεκτρικού περιβλήματος εξαρτάται από τις ηλεκτρικές, μηχανικές και θερμικές του προδιαγραφές τόσο σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, όσο και στην περίπτωση βλάβης.

Κλάση Σύμβολο Προστασία
0 Βασική μόνωση μόνο
Ι Βασική μόνωση με αγωγό γείωσης
ΙΙ Διπλή ή ενισχυμένη μόνωση, χωρίς αγωγό γείωσης
ΙΙΙ Παροχή ρεύματος πολύ χαμηλής τάσης (SELV)

Ανάλογα με την προστασία που προσφέρουν από την ηλεκτροπληξία τα ηλεκτρικά περιβλήματα ταξινομούνται ως κλάσης Ι, ΙΙ ή III.


Κλάση 0 : η προστασία από την ηλεκτροπληξία επαφίεται μόνο στη βασική μόνωση. Όσον αφορά τα φωτιστικά δεν είναι επιτρεπτή.

Κλάση Ι : ηλεκτρικά περιβλήματα στα οποία η προστασία από την ηλεκτροπληξία δεν στηρίζεται μόνο στη βασική μόνωση, αλλά περιλαμβάνει ένα επιπλέον μέτρο ασφαλείας που είναι η σύνδεση των αγώγιμων μερών στον αγωγό προστασίας (γείωση), έτσι ώστε να μην μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία σε περίπτωση βλάβης της βασικής μόνωσης.

Κλάση ΙΙ : ηλεκτρικά περιβλήματα στα οποία η προστασία από την ηλεκτροπληξία δεν επαφίεται μόνο στη βασική μόνωση, αλλά περιλαμβάνει επιπλέον μέτρα ασφαλείας, όπως είναι η διπλή μόνωση ή η ενισχυμένη μόνωση. Δεν περιλαμβάνει μέσα για τη σύνδεση αγώγιμων μερών στη γείωση, ούτε βασίζεται στις συνθήκες εγκατάστασης.

Κλάση ΙΙΙ : ηλεκτρικά περιβλήματα στα οποία η προστασία από την ηλεκτροπληξία επαφίεται στην παροχή ρεύματος πολύ χαμηλής τάσης (SELV) και στα οποία δεν παράγονται τάσεις ανώτερες των SELV*.


*SELV : πολύ χαμηλή τάση ασφαλείας (μικρότερη από 50 V AC ή από 120 V DC) , η οποία δεν γειώνεται.

< Επιστροφή