Βαθμός Προστασίας

IK

Ο βαθμός προστασίας IK δηλώνει την κατάταξη προστασίας του περιβλήματος από εξωτερικά μηχανικά φορτία.

Κατάταξη 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Ενέργεια κρούσης (J) - 0,15 0,20 0,35 0,50 0,70 1 2 5 10 20

Απαρτίζεται από τα κωδικά γράμματα IK και ένα διψήφιο αριθμό που παίρνει τιμές από το 00 έως το 10. Κάθε διψήφιος αριθμός αντιπροσωπεύει μία ενεργειακή αξία του φορτίου σε Joule (J). Ο κωδικός IK αναφέρεται στο πλήρες περίβλημα, το οποίο εγγυάται την προστασία από τις προσκρούσεις εξωτερικών μηχανικών φορτίων.

Το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 62262 καθορίζει τον τρόπο τοποθέτησης των περιβλημάτων κατά την πραγματοποίηση των δοκιμών, τις ατμοσφαιρικές συνθήκες που θα πρέπει να επικρατούν, τον αριθμό των προσκρούσεων και τη σωστή κατανομή τους, καθώς και το μέγεθος, το υλικό, τις διαστάσεις, κ.λπ. των διαφόρων τύπων σφυριών που είναι σχεδιασμένα να παράγουν τα απαραίτητα επίπεδα ενέργειας.

< Επιστροφή