ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η VIOKAR ιδρύθηκε το 1964 από το Χαράλαμπο Καραχάλιο και η αρχική της δραστηριότητα αφορούσε την παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων για τη γείωση και τη σύνδεση των καλωδίων. Το πέρασμά της στον συνεχώς αναπτυσσόμενο κλάδο των πλαστικών ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων με την παραγωγή των στηριγμάτων καλωδίων Vioclips ήταν η αρχή για τη μετατροπή της από μια μικρή οικοτεχνία σʼ αυτό που είναι σήμερα.

Σήμερα, η VIOKAR είναι μια σύγχρονη εταιρία με εξειδίκευσή στην παραγωγή ηλεκτρολογικού υλικού αποτελώντας μια ποιοτική και ολοκληρωμένη ελληνική πρόταση για τη διανομή, την προστασία, τη στήριξη και τη σύνδεση των καλωδίων.