ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Η κινητήρια δύναμη που καθορίζει την πορεία, την ταυτότητα και την επιτυχία μιας εταιρίας είναι οι άνθρωποί της. Η VIOKAR αναγνωρίζει οτι το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της εταιρίας και παίζει πρωταρχικό ρόλο στην υλοποίηση των στόχων της.

Η ανάπτυξη της εταιρίας είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της. Για το λόγο αυτό, υιοθετήθηκε ένα μοντέλο διοίκησης που λειτουργεί πολυσυλλεκτικά και επιτρέπει σε όλους να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να συνεισφέρουν και να αναπτύσσονται σύμφωνα με τις δεξιότητες και τις προσδοκίες τους. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων της εταιρίας, συμβάλλοντας στην επαγγελματική τους εξέλιξη.