Εξαρτήματα Beton

Τύπος Περιγραφή Συσκευασία (τεμ.) Κωδικός
Ø 16Στήριγμα 1003110000016
Ø 20Στήριγμα 1003110000020
Ø 25Στήριγμα 803110000025
Ø 32Στήριγμα 503110000032
Ø 16Στήριγμα με βύσμα1003110700016
Ø 20Στήριγμα με βύσμα1003110700020
Ø 25Στήριγμα με βύσμα1003110700025
Ø 32Στήριγμα με βύσμα503110700032
Ø 16Fix-Ring Μονό10001-49-2200
Ø 20Fix-Ring Μονό10001-49-2201
Ø 25Fix-Ring Μονό 10001-49-2202
Ø 16Fix-Ring Διπλό10001-49-2203
Ø 20Fix-Ring Διπλό 10001-49-2204
Ø 25Fix-Ring Διπλό10001-49-2205
Ø 20Fix-Ring Τετραπλό5001-49-2206
Ø 25Fix-Ring Τετραπλό5001-49-2207
Ø 16Μούφα security lock IP6553111615016
Ø 20Μούφα security lock IP6553111616020
Ø 25Μούφα security lock IP6553111617025
Ø 32Μούφα security lock IP6553111618032
Ø 20Κουτί σπότ Ø 78 x 107 Μικρό 9002-72-5031
Ø 20Κουτί σπότ Ø 95 x 120 Μεγάλο4802-72-5030