Εξαρτήματα UltraFlexible

Για τη σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων με τα επίτοιχα στεγανά κουτιά διατίθενται ρακόρ, στεγανότητας IP 65, που προσφέρουν ασφάλεια και αξιοπιστία στην εγκατάσταση.  

Τύπος Περιγραφή Συσκευασία (τεμ.) Κωδικός
Ø 16Mούφα IP66 Vioflex-Viotubo53111500016
Ø 20Mούφα IP66 Vioflex-Viotubo53111500020
Ø 25Mούφα IP66 Vioflex-Viotubo53111500025
Ø 32Mούφα IP66 Vioflex-Viotubo53111500032
Νο 10 / Μ 16Ρακόρ IP 65 Vioflex-Viobox53116500010
Νο 12 / M 16Ρακόρ IP 65 Vioflex-Viobox53116500012
Νο 16 / M 20Ρακόρ IP 65 Vioflex-Viobox53116500016
Νο 20 / M 25Ρακόρ IP 65 Vioflex-Viobox53116500020
Νο 25 / M 32Ρακόρ IP 65 Vioflex-Viobox53116500025
Νο 32 / M 40Ρακόρ IP 65 Vioflex-Viobox53116500032
Νο 40 / M 50Ρακόρ IP 65 Vioflex-Viobox53116500040
Νο 50 / M 63Ρακόρ IP 65 Vioflex-Viobox53116500050
M 16 / M 20Viobox Ø70x40 IP 55 Πρεσαριστό8002-49-2751G
M 16 / M 20Viobox 80x80x40 IP 55 Πρεσαριστό4802-49-2753G
M 25Viobox 100x100x50 IP 55 Με βίδες2102-49-2755G
M 32Viobox 108x108x50 IP 55 Πρεσαριστό2102-49-2773G