Σχάρες

 

  • Ιδανική για οξειδωτικά και διαβρωτικά περιβάλλοντα σε εργοταξιακούς και βιομηχανικούς χώρους
  • Κατάλληλη για εγκατάσταση σε χώρους παραγωγής τροφίμων σύμφωνους με το ISO 22000-HACCP
  • Απαλλάσσει από την τοποθέτηση γείωσης και δεν απαιτεί συντήρηση
  • Προσφέρει άψογο αισθητικό αποτέλεσμα και ευκολία στην εγκατάσταση
Διαστάσεις Β × Υ (mm) Ασφαλές Φορτίο Λειτουργίας (kg/m) Ωφέλιμη Διατομή (mm²) Περιγραφή Συσκευασία (m) Κωδικός
100 x 5010,04,055Πλαστική σχάρα2401-23-4821
150 x 5015,56,366Πλαστική σχάρα1801-23-4822
200 x 5019,57,934Πλαστική σχάρα601-23-4826
300 x 751819,601Πλαστική σχάρα601-23-4830
100 x 50--Καπάκι σχάρας2401-23-4838
150 x 50--Καπάκι σχάρας1801-23-4839
200 x 50--Καπάκι σχάρας1201-23-4840
300 x 75--Καπάκι σχάρας1201-23-4841
Y 75--Εσωτερικό χώρισμα3001-23-4877
150 x 50--Οριζόντιο στήριγμα601-23-4846
200 x 50--Οριζόντιο στήριγμα401-23-4847
300 x 75--Οριζόντιο στήριγμα401-23-4848
150 x 50--Κάθετο στήριγμα601-23-4854
200 x 50--Κάθετο στήριγμα401-23-4855
300 x 75--Κάθετο στήριγμα401-23-4856
150 x 50--Αναρτόμενο στήριγμα601-23-4865
200 x 50--Αναρτόμενο στήριγμα401-23-4866
300 x 75--Αναρτόμενο στήριγμα401-23-4867
100 x 50--Ακραίο κάλυμμα201-23-4973
150 x 50--Ακραίο κάλυμμα201-23-4974
200 x 50--Ακραίο κάλυμμα201-23-4975
300 x 75--Ακραίο κάλυμμα201-23-4982
100 x 50--Επίπεδη γωνία με καπάκι401-23-4923T
150 x 50--Επίπεδη γωνία με καπάκι401-23-4924T
200 x 50--Επίπεδη γωνία με καπάκι201-23-4928T
300 x 75--Επίπεδη γωνία με καπάκι201-23-4932T
100 x 50--Εσωτερική γωνία με καπάκι401-23-4940T
150 x 50--Εσωτερική γωνία με καπάκι401-23-4941T
200 x 50--Εσωτερική γωνία με καπάκι201-23-4945T
300 x 75--Εσωτερική γωνία με καπάκι201-23-4949T
100 x 50--Εξωτερική γωνία με καπάκι401-23-4958T
150 x 50--Εξωτερική γωνία με καπάκι401-23-4959T
200 x 50--Εξωτερική γωνία με καπάκι201-23-4963T
300 x 75--Εξωτερική γωνία με καπάκι201-23-4965T
100 x 50--Ταυ201-23-4882
150 x 50--Ταυ201-23-4883
200 x 50--Ταυ101-23-4884
300 x 75--Ταυ101-23-4885
B 100 / 150, Y 50--Σύνδεσμος2001-23-4871
B 200, Y 50--Σύνδεσμος Avant2001-23-4873
B 300, Y 75--Σύνδεσμος Avant2001-23-4874
M 8 x 20--Βίδα & παξιμάδι PVC10001-23-4892
Y 50 - Π 83--Κανάλι U PVC801-23-4894
136 x136--PVC βραχίονας για στήριξη καναλιού U801-23-4895
R 5 mm--Πύρος με τρύπα ασφαλείας από PVC10001-23-4896